Drukuj

Art. 237 KKW


Kodeks karny wykonawczy
Artykuł 237.

W razie orzeczenia wobec żołnierza wydalenia z zawodowej służby wojskowej lub degradacji sąd zarządza wykonanie orzeczonego środka przez właściwego dowódcę oraz zawiadamia o treści orzeczenia odpowiedni w sprawach kadrowych organ wojskowy.

Artykuł 1 ...235 236 237 238 239 ...259

Przejdź do artykułu