Drukuj

Art. 238 KKW


Kodeks karny wykonawczy
Artykuł 238.

Jeżeli wobec żołnierza orzeczono środek karny inny niż przewidziany w art. 237, sąd zawiadamia o orzeczeniu również dowódcę jednostki wojskowej, w której skazany pełnił ostatnio służbę, oraz właściwe w sprawach kadrowych organy wojskowe.

Artykuł 1 ...236 237 238 239 240 ...259

Przejdź do artykułu