Drukuj

Art. 43lc KKW


Kodeks karny wykonawczy
Artykuł 43lc.

W sprawach o udzielenie skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego sąd penitencjarny orzeka na wniosek skazanego lub na wniosek jego obrońcy, prokuratora, sądowego kuratora zawodowego lub dyrektora zakładu karnego.

Artykuł 1 ...43la 43lb 43lc 43ld 43le ...259

Przejdź do artykułu