Drukuj

Art. 65 Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną


Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
Artykuł 65.

  1. Nabycie przez powiat przekazywanego mienia Skarbu Państwa oraz mienia Skarbu Państwa będącego we władaniu państwowych osób prawnych następuje wraz z obciążeniami, które ujawnia się w decyzji o przekazaniu.

  2. Ujawnienie obciążeń nie narusza praw osób trzecich.

  3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do zobowiązań Skarbu Państwa oraz pań- stwowych osób prawnych, wynikających z działalności organów i instytucji władających przekazywanym mieniem, powstałych przed dniem jego przejęcia przez powiat.

  4. Przekazanie powiatowi mienia Skarbu Państwa oraz mienia Skarbu Państwa będącego we władaniu państwowych osób prawnych jest nieodpłatne oraz wolne od podatków i opłat.

Artykuł 1 ...63 64 65 66 67 ...110

Przejdź do artykułu