Drukuj

Art. 43ll KKW


Kodeks karny wykonawczy
Artykuł 43ll.

Ponowny wniosek skazanego lub jego obrońcy o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w art. 43la, w tej samej sprawie, złożony przed upływem 3 miesięcy od dnia wydania postanowienia o odmowie udzielenia tego zezwolenia, pozostawia się bez rozpoznania.

Artykuł 1 ...43lj 43lk 43ll 43lm 43ln ...259

Przejdź do artykułu