Drukuj

Art. 43zab KKW


Kodeks karny wykonawczy
Artykuł 43zab.

Sąd penitencjarny może uchylić zezwolenie na odbycie przez skazanego kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli skazany korzystający z zezwolenia, o którym mowa w art. 43p, nie powrócił do określonego miejsca w wyznaczonym czasie.

Artykuł 1 ...43za 43zaa 43zab 43zac 43zad ...259

Przejdź do artykułu