Drukuj

Art. 43zac KKW


Kodeks karny wykonawczy
Artykuł 43zac.

§ 1. W razie uchylenia zezwolenia, o którym mowa w art. 43zaa § 1 lub art. 43zab, sąd penitencjarny orzeka o tym, w jakim zakresie karę pozbawienia wolności należy uznać za wykonaną, uwzględniając zaliczenie na poczet kary okresu objętego systemem dozoru elektronicznego.

§ 2. Skazanego zawiadamia się o obliczonym okresie kary pozbawienia wolności pozostałej do wykonania w zakładzie karnym.

Artykuł 1 ...43zaa 43zab 43zac 43zad 43zae ...259

Przejdź do artykułu