Drukuj

Art. 43zad KKW


Kodeks karny wykonawczy
Artykuł 43zad.

W razie uchylenia zezwolenia, o którym mowa w art. 43zaa § 1 lub art. 43zab, sąd penitencjarny poleca doprowadzić skazanego do zakładu karnego, o czym należy go pouczyć.

Artykuł 1 ...43zab 43zac 43zad 43zae 43zb ...259

Przejdź do artykułu