Drukuj

Art. 43zb KKW


Kodeks karny wykonawczy
Artykuł 43zb.

(uchylony)

Artykuł 1 ...43zad 43zae 43zb 43zc 43zd ...259

Przejdź do artykułu