Drukuj

Art. 43zae KKW


Kodeks karny wykonawczy
Artykuł 43zae.

W razie uchylenia zezwolenia na odbycie przez skazanego kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego ponowne udzielenie zezwolenia na odbycie kary w tym systemie jest niedopuszczalne w tej samej sprawie.

Artykuł 1 ...43zac 43zad 43zae 43zb 43zc ...259

Przejdź do artykułu