Drukuj

Art. 210 KM


Kodeks morski
Artykuł 210.

Makler morski może podjąć się czynności na rzecz obu umawiających się stron, jeżeli udzieliły mu zlecenia. Obowiązany jest jednak powiadomić każdą stronę o podjęciu się czynności również na rzecz drugiej strony, a w pośredniczeniu powinien mieć na względzie interes obu stron.

Artykuł 1 ...208 209 210 211 212 ...360

Przejdź do artykułu