Drukuj

Art. 87 KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 87.

Organ kolegialny, właściwy do wydania decyzji w sprawie, może zlecić przeprowadzenie postępowania dowodowego lub jego części jednemu ze swych członków lub pracowników, jeżeli szczególne przepisy temu się nie sprzeciwiają.

Artykuł 1 ...85 86 87 88 88a ...269

Przejdź do artykułu