Drukuj

Art. 213 KM


Kodeks morski
Artykuł 213.

Roszczenia wynikające ze stosunku pomiędzy maklerem a dającym zlecenie przedawniają się z upływem 2 lat od dnia wymagalności.

Artykuł 1 ...211 212 213 214 215 ...360

Przejdź do artykułu