Drukuj

Art. 246 KM


Kodeks morski
Artykuł 246.

Roszczenia o wynagrodzenie za ratownictwo morskie lub o zapłatę świadczenia, o którym mowa w art. 241 § 1 i § 3, przedawniają się z upływem 2 lat od dnia zakończenia ratownictwa.

Artykuł 1 ...244 245 246 247 248 ...360

Przejdź do artykułu