Drukuj

Art. 248 KM


Kodeks morski
Artykuł 248.

Przepisy niniejszego działu stosuje się do działań ratowniczych kontrolowanych lub organizowanych przez organy administracji rządowej i samorządowej.

Artykuł 1 ...246 247 248 249 250 ...360

Przejdź do artykułu