Drukuj

Art. 263 KM


Kodeks morski
Artykuł 263.

Przepisy niniejszego działu stosuje się odpowiednio, gdy statek zachowaniem swym wyrządził szkodę innemu statkowi, znajdującym się na nim osobom lub rzeczom, choćby nawet zderzenie nie nastąpiło.

Artykuł 1 ...261 262 263 264 265 ...360

Przejdź do artykułu