Drukuj

Art. 479-78 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 479-78.

§ 1. (uchylony)

§ 2. Skarga kasacyjna od orzeczenia sądu drugiej instancji przysługuje niezależnie od wartości przedmiotu zaskarżenia.

Artykuł 1 ...479‑76 479‑77 479‑78 479‑79 479‑80 ...1217

Przejdź do artykułu