Drukuj

Art. 265 KM


Kodeks morski
Artykuł 265.

Z zastrzeżeniem przepisów rozdziału 1a i 2, armator odpowiada za szkodę wyrządzoną komukolwiek zanieczyszczeniem pochodzącym ze statku w związku z przewozem ładunków, eksploatacją statku lub zatapianiem w morzu odpadów i innych substancji.

Artykuł 1 ...263 264 265 266 267 ...360

Przejdź do artykułu