Drukuj

Art. 267 KM


Kodeks morski
Artykuł 267.

Jeżeli szkoda została wyrządzona zanieczyszczeniem pochodzącym z dwóch lub więcej statków, ich armatorzy odpowiadają solidarnie za szkodę.

Artykuł 1 ...265 266 267 268 269 ...360

Przejdź do artykułu