Drukuj

Art. 281d KM


Kodeks morski
Artykuł 281d.

Osoba otrzymująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej olej kontrybucyjny przewieziony drogą morską stosownie do postanowień art. 10 Protokołu z 2003 r., w ilości 150 tys. ton lub więcej, uiszcza wkłady na rzecz Dodatkowego Funduszu, zgodnie z art. 10 tego Protokołu.

Artykuł 1 ...281b 281c 281d 281e 282 ...360

Przejdź do artykułu