Drukuj

Art. 281e KM


Kodeks morski
Artykuł 281e.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych informuje Dodatkowy Fundusz o braku osób określonych w art. 281d.

Artykuł 1 ...281c 281d 281e 282 283 ...360

Przejdź do artykułu