Drukuj

Art. 307 KM


Kodeks morski
Artykuł 307.

§ 1. Równocześnie z przeniesieniem praw z umowy ubezpieczenia na nabywcę przechodzą na niego obowiązki, które ciążyły na zbywcy.

§ 2. Ubezpieczyciel może przeciwstawić nabywcy zarzuty, które by mu przysługiwały z umowy ubezpieczenia przeciwko zbywcy.

Artykuł 1 ...305 306 307 308 309 ...360

Przejdź do artykułu