Drukuj

Art. 48 KM


Kodeks morski
Artykuł 48.

§ 1. Organami pomiarowymi są dyrektorzy urzędów morskich.

§ 2. Zadania organu pomiarowego mogą zostać powierzone zgodnie z przepisami o bezpieczeństwie morskim.

Artykuł 1 ...46 47 48 49 50 ...360

Przejdź do artykułu