Drukuj

Art. 50 KM


Kodeks morski
Artykuł 50.

§ 1. Statek o polskiej przynależności obowiązany jest prowadzić dzienniki i posiadać dokumenty prawem przewidziane.

§ 2. Dokumenty, o których mowa w § 1, wymagane dla statku uprawiającego żeglugę międzynarodową powinny zawierać oznaczenia także w języku angielskim.

Artykuł 1 ...48 49 50 51 52 ...360

Przejdź do artykułu