Drukuj

Art. 93 KM


Kodeks morski
Artykuł 93.

§ 1. Przywileje z ostatniej podróży mają pierwszeństwo przed przywilejami z podróży poprzednich.

§ 2. Wierzytelności z tej samej umowy o pracę odnoszące się do kilku podróży zaspokaja się na równi z wierzytelnościami z ostatniej podróży.

Artykuł 1 ...91 92 93 94 95 ...360

Przejdź do artykułu