Drukuj

Art. 122g KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 122g.

Do spraw załatwionych milcząco przepisy rozdziałów 12 i 13 w dziale II stosuje się odpowiednio. Przyjmuje się, że skutek wydania decyzji ostatecznej powstał w terminie czternastu dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w art. 122c § 1.

Artykuł 1 ...122e 122f 122g 123 124 ...269

Przejdź do artykułu