Drukuj

Art. 123 KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 123.

§ 1. W toku postępowania organ administracji publicznej wydaje postanowienia.

§ 2. Postanowienia dotyczą poszczególnych kwestii wynikających w toku postępowania, lecz nie rozstrzygają o istocie sprawy, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej.

Artykuł 1 ...122f 122g 123 124 125 ...269

Przejdź do artykułu