Drukuj

Art. 148 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 148.

Prezes Rady Ministrów:

  1. reprezentuje Radę Ministrów,

  2. kieruje pracami Rady Ministrów,

  3. wydaje rozporządzenia,

  4. zapewnia wykonywanie polityki Rady Ministrów i określa sposoby jej wykonywania,

  5. koordynuje i kontroluje pracę członków Rady Ministrów,

  6. sprawuje nadzór nad samorządem terytorialnym w granicach i formach określonych w Konstytucji i ustawach,

  7. jest zwierzchnikiem służbowym pracowników administracji rządowej.

Artykuł 1 ...146 147 148 149 150 ...243

Przejdź do artykułu