Drukuj

Art. 131 KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 131.

O wniesieniu odwołania organ administracji publicznej, który wydał decyzję, zawiadomi strony.

Artykuł 1 ...129 130 131 132 133 ...269

Przejdź do artykułu