Drukuj

Art. 15 KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 15.

Postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Artykuł 1 ...14 14a 15 16 17 ...269

Przejdź do artykułu