Drukuj

Art. 163g KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 163g.

Postanowienia wydane w postępowaniu uproszczonym można zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji, z wyjątkiem postanowień wydanych po wydaniu decyzji, postanowień o zawieszeniu lub odmowie podjęcia zawieszonego postępowania oraz postanowień, w odniesieniu do których możliwość ich zaskarżenia przewidują przepisy szczególne.

Artykuł 1 ...163e 163f 163g 164‑179 180 ...269

Przejdź do artykułu