Drukuj

Art. 163e KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 163e.

§ 1. Postępowanie dowodowe jest ograniczone do dowodów zgłoszonych przez stronę, łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania, oraz dowodów możliwych do ustalenia na podstawie danych, którymi dysponuje organ prowadzący postępowanie.

§ 2. W sprawach rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym nie stosuje się przepisu art. 81.

Artykuł 1 ...163c 163d 163e 163f 163g ...269

Przejdź do artykułu