Drukuj

Art. 163f KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 163f.

Uzasadnienie decyzji wydanej w postępowaniu uproszczonym może ograniczać się do wskazania faktów, które organ administracji publicznej uznał za udowodnione, oraz przytoczenia przepisów prawa stanowiących podstawę prawną decyzji.

Artykuł 1 ...163d 163e 163f 163g 164‑179 ...269

Przejdź do artykułu