Drukuj

Art. 181 KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 181.

Organy odwoławcze właściwe w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych określają przepisy odrębne; do postępowania przed tymi organami stosuje się odpowiednio przepis art. 180 § 1.

Artykuł 1 ...164‑179 180 181 182 183 ...269

Przejdź do artykułu