Drukuj

Art. 182 KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 182.

Prokuratorowi służy prawo zwrócenia się do właściwego organu administracji publicznej o wszczęcie postępowania w celu usunięcia stanu niezgodnego z prawem.

Artykuł 1 ...180 181 182 183 184 ...269

Przejdź do artykułu