Drukuj

Art. 183 KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 183.

§ 1. Prokuratorowi służy prawo udziału w każdym stadium postępowania w celu zapewnienia, aby postępowanie i rozstrzygnięcie sprawy było zgodne z prawem.

§ 2. Organ administracji publicznej zawiadamia prokuratora o wszczęciu postępowania oraz o toczącym się postępowaniu w każdym przypadku, gdy uzna udział prokuratora w postępowaniu za potrzebny.

Artykuł 1 ...181 182 183 184 185 ...269

Przejdź do artykułu