Drukuj

Art. 186 KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 186.

W przypadku wniesienia sprzeciwu przez prokuratora właściwy organ administracji publicznej wszczyna w sprawie postępowanie z urzędu, zawiadamiając o tym strony.

Artykuł 1 ...184 185 186 187 188 ...269

Przejdź do artykułu