Drukuj

Art. 187 KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 187.

W przypadku wniesienia przez prokuratora sprzeciwu organ administracji publicznej, do którego sprzeciw wniesiono, obowiązany jest niezwłocznie rozpatrzyć, czy zachodzi potrzeba wstrzymania wykonania decyzji do chwili załatwienia sprzeciwu.

Artykuł 1 ...185 186 187 188 189 ...269

Przejdź do artykułu