Drukuj

Art. 189 KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 189.

Prokurator, który wniósł skargę na decyzję organu administracji publicznej do sądu administracyjnego, nie może z tych samych przyczyn wnieść sprzeciwu.

Artykuł 1 ...187 188 189 189a 189b ...269

Przejdź do artykułu