Drukuj

Art. 224 KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 224.

Ilekroć w przepisach niniejszego działu jest mowa o organach państwowych – rozumie się przez to także organy przedsiębiorstw państwowych i innych państwowych jednostek organizacyjnych.

Artykuł 1 ...222 223 224 225 226 ...269

Przejdź do artykułu