Drukuj

Art. 245 KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 245.

W razie niemożności załatwienia wniosku w terminie określonym w art. 244 właściwy organ obowiązany jest w tym terminie zawiadomić wnioskodawcę o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz o przewidywanym terminie załatwienia wniosku.

Artykuł 1 ...243 244 245 246 247 ...269

Przejdź do artykułu