Drukuj

Art. 244 KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 244.

§ 1. W sprawie terminu załatwiania wniosków stosuje się przepis art. 237 § 1.

§ 2. O sposobie załatwienia wniosku zawiadamia się równocześnie wnioskodawcę.

Artykuł 1 ...242 243 244 245 246 ...269

Przejdź do artykułu