Drukuj

Art. 243 KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 243.

Jeżeli organ, który otrzymał wniosek, nie jest właściwy do jego rozpatrzenia, obowiązany jest w ciągu siedmiu dni przekazać go właściwemu organowi. O przekazaniu wniosku zawiadamia się równocześnie wnioskodawcę.

Artykuł 1 ...241 242 243 244 245 ...269

Przejdź do artykułu