Drukuj

Art. 251 KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 251.

Przepisy art. 237 § 4 oraz art. 245 i 246 stosuje się odpowiednio do redakcji prasowej, która opublikowała i przesłała do właściwego organu administracji publicznej artykuł, notatkę lub inną wiadomość, w trybie przewidzianym w niniejszym rozdziale.

Artykuł 1 ...249 250 251 252 253 ...269

Przejdź do artykułu