Drukuj

Art. 260d KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 260d.

Informacje między organami administracji publicznej są przekazywane w szczególności drogą elektroniczną.

Artykuł 1 ...260b 260c 260d 260e 260f ...269

Przejdź do artykułu