Drukuj

Art. 260e KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 260e.

Zasady ponoszenia kosztów udzielenia pomocy regulują przepisy prawa Unii Europejskiej. W przypadku braku takich przepisów organ administracji publicznej ponosi koszty swojego działania.

Artykuł 1 ...260c 260d 260e 260f 260g ...269

Przejdź do artykułu