Drukuj

Art. 39-2 KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 39-2.

W przypadku gdy stroną lub innym uczestnikiem postępowania jest podmiot publiczny obowiązany do udostępniania i obsługi elektronicznej skrzynki podawczej na podstawie art. 16 ust. 1a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne doręczenia dokonuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą tego podmiotu. Przepisu art. 391 nie stosuje się.

Artykuł 1 ...39 39‑1 39‑2 40 41 ...269

Przejdź do artykułu