Drukuj

Art. 70 KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 70.

Organ administracji publicznej może zezwolić na dołączenie do protokołu zeznania na piśmie, podpisanego przez zeznającego, oraz innych dokumentów mających znaczenie dla sprawy.

Artykuł 1 ...68 69 70 71 72 ...269

Przejdź do artykułu