Drukuj

Art. 71 KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 71.

Skreśleń i poprawek w protokole należy tak dokonywać, aby wyrazy skreślone i poprawione były czytelne. Skreślenia i poprawki powinny być stwierdzone w protokole przed jego podpisaniem.

Artykuł 1 ...69 70 71 72 73 ...269

Przejdź do artykułu