Drukuj

Art. 84 KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 84.

§ 1. Gdy w sprawie wymagane są wiadomości specjalne, organ administracji publicznej może zwrócić się do biegłego lub biegłych o wydanie opinii.

§ 2. Biegły podlega wyłączeniu na zasadach i w trybie określonym w art. 24. Poza tym do biegłych stosuje się przepisy dotyczące przesłuchania świadków.

Artykuł 1 ...82 83 84 85 86 ...269

Przejdź do artykułu